Jean-Claude Bourgueil | Enzo im Schiffchen Menü-Karte

tour de menu 2014
vom 6. März bis zum 6. April

Verlängert bis zum 10. Mai!


Il benvenuto
l
Stuzzichino

Menu

Battuta di vitello da latte
crema di olive e bergamotto

Battuta vom Milchkalb
Olivencreme und Bergamotte

l